სასწავლო ღონ?სძ?ებებ? » ეროვნული სკოლა ლიდერი


  2014-15 წლ?ს გამოშვება

  ღ?ა გაკვეთ?ლ? ?ნგლ?სურშ? I კლას? - 2015 წლ?ს მა?ს?

  ?ნტეგრ?რებულ? ღ?ა გაკვეთ?ლ? III კლას? - 2014 წელ?

  2013-14 წლ?ს გამოშვება

  პ?რველ? კლას?ს ღონ?სძ?ება - 2015 წლ?ს მა?ს?


  "გა?ღვ?ძებს ?ა და..." - 2014 წლ?ს 25 მარტ?ს ღონ?სძ?ება

  "წელო წელო ახალო" - 2013 წლ?ს 25 დეკემბერ?
  კონფერენც?ა ბ?ოლოგ?აშ? - 2013 წლ?ს ნოემბერ?
  "ყველაზე ჭკვ?ან?" - 2013 წლ?ს ოქტომბერ?
  2012-2013 წლ?ს გამოშვება - ბოლო ზარ? - მა?ს?

  "რა სად როდ?ს" - 2013 წლ?ს მარტ?


  ღონ?სძ?ება "ჩემ? სამშობლო" - 2013 წლ?ს ?ვნ?ს?
  "საახალწლო ზღაპარ?" - 2012 დეკემბერ?
  ვ?ქტორ?ნა გეოგრაფ?აშ? "ჩვენ და მსოფლ?ო" - 2012 დეკემბერ?


  ახალ? წელ?
  რეპეტ?ც?ებ?
  სასწავლო პროცეს?
  სკოლ?ს გახსნა