ლ?დერ? მოსწავლეებ? » ეროვნული სკოლა ლიდერი


       ანა ქუძ?შვ?ლ?
      VII კლას?
       ნ?კოლოზ კერესელ?ძე
      VI კლას?
       მ?რანდა მ?ნდ?აშვ?ლ?
      VI კლას?
       დავ?თ გარდაბხაძე
      VII კლას?
       თათ?ა მეტრეველ?
      VII კლას?
       დეა ნ?ნუა
      VII კლას?
       მარ?ამ პაქსაშვ?ლ?
      VII კლას?
       ელ?საბედ ყველაშვ?ლ?
      VII კლას?
       ?რაკლ? სეროფ?ან?
      VIII კლას?
       საბა სულთან?შვ?ლ?
      VIII კლას?
       თათ?ა ხუცურაულ?
      XI კლას?
       სალომე სამადაშვ?ლ?
      XII კლას?