ლელა ფანჯ?კ?ძე » ეროვნული სკოლა ლიდერი


  დაბადებ?ს თარ?ღ?: 06.04.1973წ.
  განათლება: თბ?ლ?ს?ს ?.ნ?კოლაძ?ს სახ. სამხატვრო
  სასწავლებელ?.
  საქართველოს ღ?ა ჰუმან?ტარულ? უნ?ვერს?ტეტ?.

  1997წლ?დან მხატვართა კავშ?რ?ს წევრ?.
  გამოცდ?ლება: 1993-2005წ.წ. 171-ე საბავშვო ბაგა-ბაღ?, ხატვ?ს
  პედაგოგ?.
  1996-1998წ.წ. გაზეთ ,,შანს?ს” მხატვარ?.
  2004-2006წ.წ, ტელეკომპან?ა ,,?მედ?”, მხატვარ?.
  2007-2010წ.წ. საბავშვო თეატრალურ? სტუდ?ა ,,გალა”, მხატვარ-დეკორატორ?.
  2008 წლ?დან სკოლა "ოლ?მპ?", ხატვ?ს პედაგოგ?.