კლასგარეშე ღონ?სძ?ებებ? » ეროვნული სკოლა ლიდერი  ექსკურს?ა ეთნოგრაფ?ულ მუზეუმშ? IV კლას? (2015 წლ?ს 10 ?ვნ?ს?)
  ექსკურს?ა-ლაშქრობა (მკ?თხველთა კლუბ?ს წევრებ?) - საგურამო ზედაზენ? (2015 წლ?ს 6 ?ვნ?ს?)
  "მოქალაქე"

  სამოქალაქო განათლებ?ს ოლ?მპ?ადაშ? მონაწ?ლე მოსწავლეებ? - 2014 წლ?ს 22 ნოემბერ?


  ექსკურს?ა გერგეტშ? XII კლას? - 2015 წლ?ს მა?ს?  ექსკურს?ა გუდამაყარშ? - 2014 წლ?ს ოქტომბერ?  ექსკურს?ა მცხეთაშ? - 2014 წლ?ს მა?ს?  ფრანგულ? ?ნსტ?ტუტ?ს მედეათეკაშ? - 2013 თებერვალ?  ც?სფერ? გალერეა  ექსკურს?ა - 2013 ?ვნ?ს?
  კონფერენც?ა ზოოლოგ?ურ პარკშ? - 2013 მა?ს?  სამედ?ც?ნო ?ნსტ?ტუტ?ს ქ?მ??ს ლაბორატორ?ა - 2013 მარტ?  გალაქტ?ონ? ტაბ?ძ?ს სახელობ?ს სახლ-მუზეუმ? - 2012 ნოემბერ?  ბოტან?კურ? ბაღ? - 2012 ნოემბერ?
  ექსკურს?ა ჩარგალშ? - 2012 წლ?ს ?ვნ?ს?
  ექსკურს?ა

  ექსკურსია 2  ექსკურსია 3